استعدادهای درخشان

سامانه اعلام نتایج اعتراضات آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان 1395


ورود به سامانه

المپیادهای علمی

جهت دریافت کارنامه پذیرفته نشدگان (مردودین) وارد سامانه شوید.


ورود به سامانه